Historik

Historisk fakta om manufakturverksamheten i Manuffen AB.
 
1894
Norrland Linneväfveri startas av pastorn Nils Engström.
 
1930-talet
Nils Engström avlider men företaget stannar i familjen då frun Hulda driver det vidare.
Man har postorderförsäljning av linnevaror samt linne/manufaktur affär på Storgatan 21 (Domus/Fyren kvarteret).
 
1958
Georg Skoglund övertar verksamheten, som då kommit att bli en mindre affär som fanns kvar på Storgatan 21.
 
1962
Företaget har expanderat och vuxit sig större igen, man är i behov av andra lokaler, och får tillåtelse att bygga om gårdshuset bakom Baptistkyrkan på Käppuddsgatan, dit man då flyttar för att få tillgång till mera ytor.
 
1966-68
Köper man upp Hudiksvalls Manufaktur AB, på Storgatan 30 (hörnet Käppuddsgatan/Storgatan) i kompanjonskap med Aina Norberg. Ägare av Hudiksvalls Manufaktur AB är vid överlåtelsen Knut Widerström.
Man flyttar över gardinförsäljningen till den nya lokalen på Storgatan men behåller modetygerna i gårdshuset vid Baptistkyrkan, under namnet Lilla Tyghuset Manuffen till dess att arrendekontraktet utgår 1981. Kuriosa är att den vackra smidesskylten som än idag pryder Manuffens entré kom i företagets ägo i och med förvärvet av Hudiksvalls Manufaktur AB. Skylten flyttades i detta skede från Storgatan till att pryda det lilla gårdshuset…
Under maj månad 1968 överlåter Georg Skoglund sin del av verksamheten till sin son Anders Skoglund.
 
1981
Modetygsverksamheten flyttar till lokaler på Storgatan 23, och från och med detta drivs den verksamheten på egen hand av Aina Norberg, med hjälp av olika anställda samt familj o barn. Skoglunds gardin drivs vidare av Anders på Storgatan 30.
 
1991
Ainas svärdotter, Anita Norberg övertar verksamheten, den utvecklas och vidgas och med åren kom man även att sälja dam- och herrunderkläder.
 
2000
Verksamheten säljs till mor och dotter, Siv och Therese Finnström. Underklädesverksamheten utvecklas ytterligare och tyg sortimentet nischas till att mer eller mindre bara saluföra modetyger igen.

2011
Aktiebolaget köps av Maria SundbergLindh och Bengt Lindh. Affärsidén är att utveckla och bredda tygverksamheten. Och att fortsätta att förvalta och utveckla den unika butiken med sitt sortiment av underkläder och badkläder som säljs året runt. För att komplettera verksamheten tas garner in som eget sortiment.  Affären får ett helt nytt utseende i och med att lokalens yta dubbleras.